Ciljevi projekta FOMEN

 • Steći uvid u rodnu dimenziju izbjegličke krize u Europi.
 • Razviti rodno osjetljive preventivne usluge.
 • Poboljšati postojeće usluge.
 • Potaknuti muške migrante i izbjeglice da postanu sudionici u promicanju rodne jednakosti kroz pristup učenja po modelu (eng. role-model approach).
 • Poboljšati razumijevanje EU propisa kako bi se smanjile neujednačenosti u znanju sudionika o rodno uvjetovanom nasilju.
 • Poboljšati zdravlje i dobrobit žrtvi nasilja kroz poticanje muškaraca* na suočavanje i nošenje s vlastitim osjećajima i pružanje pomoći muškarcima u razvijanju međuljudskih odnosa.
 • Spriječiti nasilje.
 • Javnosti i mjesnim/državnim tijelima istaknuti potrebu za rodno osjetljivim pristupom u prevenciji nasilja.
 • Istaknuti i razraditi dodirne točke u edukaciji o migracijama/međukulturnosti, rodu/maskulinosti i prevenciji nasilja.

Intervencijski program

FOMEN-ov intervencijski i edukacijski program usmjeren je na rad s muškim migrantima i izbjeglicama kroz radionice usmjerene na dijalog. One potiču ali i izazivaju kritičko promišljanje o temama rodnih uloga, brige o sebi, društvenih odnosa, prevencije nasilja i brižne maskulinosti. Ove radionice će biti održane na nekoliko jezika uz pomoć prevoditelja te uz korištenje kulturno osjetljivih metoda.

Program razvijanja sposobnosti

FOMEN nudi programe razvijanja sposobnosti za stručnjake u poljima rada u području migracija, prevencije rodno uvjetovanog nasilja, roda & maskulinosti. Ove su radionice usmjerene na razvijanje vještina, sposobnosti i znanja stručnjaka u rodno osjetljivom radu usmjerenom na prevenciju nasilja s muškim migrantima i izbjeglicama.

Ostali ciljevi

FOMEN je usmjeren na postizanje sljedećih očekivanih ciljeva:

 • Poboljšati zdravlje i dobrobit kroz podizanje svijesti o rodnoj jednakosti, pravima žena i djece i strategijama za suočavanje s osjećajima i za razvijanje međuljudskih odnosa.
 • Učenje kroz zajednička iskustva
 • Podržavanje procesa društvene inkluzivnosti i kohezije u državama Europske Unije.
 • Poticanje svijesti o rodnoj osjetljivosti i alternativama nasilju među marginaliziranim grupama, te provedba participativnih programa za muške migrante i izbjeglice kroz metode dijaloga, aktivne izmjene mišljenja, otvorene rasprave i samoodređenja.
 • Međusobna razmjena pristupa zasnovanih na dobroj praksi u rodno osjetljivom i preventivnom radu s muškarcima.
 • Omogućiti siguran i hrabar prostor za kritičko promišljanje o tradicionalnim rodnim ulogama muškaraca i tradicionalnoj maskulinosti.
 • Pružiti institucijama koje su uključene u projekt nova saznanja, podatke, pristupe i metode za intervenciju te poboljšati umreženost u povezanim poljima rada.

Pridonijeti akademskom razumijevanju rodno osjetljivih pristupa u radu s muškarcima s međunarodnom poviješću kroz intersekcionalni pogled. 

Last changed: 29.04.2024