Focus on Men – FOMEN

FOMEN je dvogodišnji projekt s trajanjem od rujna 2019. godine do prosinca 2021. godine. Usredotočen je na rodnu osjetljivost i prevenciju rodno uvjetovanog nasilja kroz intersekcionalne pristupe. Rad s muškarcima* s međunarodnom obiteljskom poviješću (migranti i izbjeglice) provodi se pomoću participativne intervencije i programa razvijanja sposobnosti.

Naš se tim sastoji od članova iz šest partnerskih država koje sudjeluju u razvijanju standarda kvalitete i alata za programe o rodnoj osjetljivosti i prevenciji nasilja koji su utemeljeni na radu s muškarcima s međunarodnom obiteljskom poviješću (migrantima i izbjeglicama). Nadalje, u svakoj državi će biti održane radionice sa stručnjacima iz sljedeća tri polja rada:

  • rod/maskulinost/raznolikost
  • migracije/međukulturnost
  • prevencija nasilja

Radionice su osmišljene kako bi stručnjacima pružile znanje, vještine i kompetencije za rodno osjetljiv rad i rad na prevenciji nasilja među muškim migrantima i izbjeglicama. Konačno, rezultati ovih radionica bit će iskorišteni za postizanje ciljeva projekta.

Umreženost projekta FOMEN

FOMEN-ov projektni tim sastoji se od članova iz šest europskih država koji projektu pridonose svojim stručnim znanjem:

  •  Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, (VGM), Austrija – glavni partner
  • Društvo za psihološku pomoć (DPP), Hrvatska
  • Udruga Conexus: atenció, formació i investigació psicosocials (CONEXUS), Španjolska
  • Symbiosis Astikis mi Kerdoskopiki Etaireia (SYMBIOSIS), Grčka
  • Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Italija
  • Europska mreža za rad s počiniteljima nasilja u obitelji (WWP EN), Njemačka

Last changed: 29.04.2024