Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον επικεφαλής εταίρο του έργου, Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG), Αυστρία μέσω της Elli Scambor.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με μέλη του έργου σε συγκεκριμένες χώρες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Last changed: 29.04.2024